Forside

Iyengar® Yoga i Svendborg

Velkommen til et nyt år. Til sommer slutter fredagsholdet. Og jeg bliver også folkepensionist med fredagsfri. Alle holdene er fyldte. Har du evt. lyst til at prøve en gang eller er kommet på venteliste kan du ringe 62281554 og snakke med mig.